Samen werken aan jouw toekomst!

Zoek jij een baan in de techniek, industrie of in de infra?
Ben je flexibel inzetbaar of zoek je juist een nieuwe uitdaging?
Inloggen

Privacy verklaring

RB Werkt verwerkt persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijk persoon.
Wij beveiligen alle gegevens volgens wettelijke bepalingen en standaarden in de branche. Uiteraard delen wij geen gegevens met (onbevoegde) derden. 
Voor RB Werkt is het belangrijk dat iedereen die met ons zaken doet - of als websitebezoeker, inschrijver, (potentiële) kandidaat, flexwerker, vast personeelslid of andere (zakelijke) relatie - zijn of haar rechten m.b.t. privacy kent.
RB Werkt bv (onderdeel van de Roseboomgroep in Ede) is gevestigd aan de Duurswoldlaan 2, 9936 HA in Farsum en aan de Fermiweg 12, 3208 KT in Spijkenisse, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen zoals bedoeld in de wet.

RB Werkt gaat zorgvuldig om met deze gegevens. Om je daarover te informeren, staan hieronder de belangrijkste punten uit ons privacybeleid genoemd.
Deze privacyverklaring gaat over vragen en meldingen die via de website of via e-mail binnenkomen bij RB Werkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt RB Werkt?
De persoonsgegevens die wij bij RB Werkt verzamelen en verwerken, zijn noodzakelijk voor het laten functioneren van onze dienstverlening. Daarnaast verzamelen wij ook aanvullende gegevens om extra service te kunnen bieden die aansluit bij jouw interesses en behoeften.
Wanneer je via deze website of per e-mail contact opneemt met RB Werkt, kan het zijn dat je daarbij aan RB Werkt privacygevoelige gegevens (persoonsgegevens) verstrekt. Te denken valt aan (een combinatie van):

 • NAW gegevens
 • E-mail adres
 • Telefoon- en/of mobielnummer
 • Andere contactgegevens
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • Geslacht
 • Kopie ID-bewijs / paspoort (BSN nummer geblokkeerd) bij indiensttreding
 • De gegevens die in documenten staan die je aan RB Werkt ter beschikking stelt zoals Curriculum vitae (CV), Foto’s bij de CV, kopie diploma’s en certificaten
 • Beschikbaarheid
 • Verlof
 • Ziekmeldingen

Met welk doel verwerkt RB Werkt mijn gegevens?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens omdat wij met mensen werken. Voor het uitvoeren van personeelsbemiddeling, uitzending, detachering, payroll-diensten, werving & selectie, coaching, salarisadministratie en personeelsmanagement hebben wij gegevens van ons personeel, (potentiële) kandidaten, flexwerkers maar ook van bedrijven nodig. Alleen als wij voldoende weten over personeel, (potentiële) kandidaten en flexwerkers kunnen wij voor de perfecte match tussen werkgever en werknemer zorgen.

Daarnaast worden de verzamelde gegevens gebruikt voor:

 • Het versturen van aanbiedingen en informatie over actuele vacatures
 • Het versturen van informatie naar (potentiële) opdrachtgevers
 • Het aanbieden van (potentiële) kandidaten bij opdrachtgevers
 • Een beoordeling van (potentiële) kandidaten en in hoeverre zij een perfecte match vormen met een bepaalde opdrachtgever.
 • Het controleren van je beschikbaarheid
 • Het aangaan van een contract (flexwerk, dienstverband, of overeenkomsten voor payrolling, coaching of personeelsbemiddeling)
 • Pre-employment screening
 • De personeelsadministratie (waaronder salarisbetalingen, trainingen, bevordering persoonlijke ontwikkeling, bedrijfsauto) en het naleven van de daarbij behorende wet- en regelgeving
 • Kwaliteitsdoeleinden (bijvoorbeeld bij het aanvragen van de NEN-certificering)
 • Managementdoeleinden (bijvoorbeeld interne controles of accountantscontroles)

RB Werkt verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Bovendien geef je als verstrekker van deze gegevens door een klik op een button hiervoor toestemming.

Hoe lang bewaart RB Werkt mijn gegevens?
RB Werkt bewaart je persoonsgegevens zolang dat naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Binnen RB Werkt hanteren wij bewaartermijnen die afhankelijk zijn van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.
De bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) van kandidaten die uiteindelijk niet voor RB Werkt aan de slag zijn gegaan, worden bewaard tot 2 jaar na het laatste contact met ons.
Indien je niet meer bemiddeld wilt worden, kun jij je uitschrijven bij RB Werkt. In dit geval benaderen wij je niet meer. Je gegevens worden dan nog wel drie kalendermaanden in een veilige omgeving bewaard, voordat ze definitief verwijderd worden. Dat geldt niet voor flexwerkers en personeelsleden.
In het geval van Werving & Selectie zijn wij verplicht je gegevens nog 24 maanden na aanvang van bemiddeling te bewaren. Dit in verband met claimrisico’s. Ook dit gebeurt in een veilige omgeving. Hierin zijn ze uitsluitend beschikbaar voor medewerkers van RB Werkt. De gegevens worden niet gedeeld. Na afloop van de 24 maanden verwijderen wij jouw gegevens definitief.
Als je wel gewerkt hebt voor RB Werkt, dan bewaren wij jouw gegevens tot 7 jaar, fiscaal verplicht, na einde dienstverband. Als je binnen deze periode weer voor
RB Werkt aan het werk gaat, bewaren en verwerken wij jouw gegevens uiteraard verder. Na afloop van de 7 jaar verwijderen wij jouw gegevens definitief.
Het kan zijn dat wij door claims, audits, fiscale of wettelijke bepalingen verplicht zijn om jouw gegevens langer te bewaren. In dit geval worden de gegevens verwijderd wanneer de gegevens niet langer benodigd worden en de wettelijke bewaartermijnen verlopen zijn.

Zijn mijn persoonsgegevens veilig?
RB Werkt verwerkt je persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig en houdt zich daarbij aan de eisen die gesteld worden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). RB Werkt heeft daarover ook afspraken gemaakt met haar ICT-leverancier.
Deze website is voorzien van een SSL-certificaat. Dankzij de beveiligde verbinding is de informatie die je verstuurt niet te achterhalen door anderen.
Je persoonsgegevens worden niet in het buitenland bewaard.

Worden mijn gegevens verstrekt aan derden?
Jouw persoonsgegevens worden nooit verstrekt aan derden. Gegevens die wij van (potentiële) kandidaten, flexwerkers en medewerkers verzamelen , worden alleen gedeeld als dit in het belang van de betreffende persoon is. Tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te delen. Wij delen gegevens bijvoorbeeld bij het bemiddelen van een kandidaat bij één van onze opdrachtgevers
Uiteraard gaan wij ook daarbij uitermate zorgvuldig om met je gegevens.

Maakt de website gebruik van cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De website van RB Werkt gebruikt technische en functionele cookies om de website goed te laten functioneren en voor jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Jouw rechten volgens de AVG
Een aantal rechten in de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn overgenomen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Er zijn echter ook 2 nieuwe rechten erbij gekomen. Een daarvan is het recht om vergeten te worden. Als wij een verzoek ontvangen tot het verwijderen van alle gegevens van een persoon, zijn wij in eerste instantie gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Dat betekent dat wij de gegevens niet direct mogen verwijderen. Wij zorgen er wel voor dat de betreffende persoon niet langer door RB Werkt benaderd wordt.
Daarnaast heb je het recht op inzage, mag je jouw gegevens bij ons opvragen, aanpassen, en zelfs - indien dit binnen de wettelijk bepalingen mogelijk is - beperken wat we wel / niet mogen verwerken. Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met je contactpersoon binnen RB Werkt.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens
Als je vragen hebt over het verzamelen, verwerken en verwijderen van jouw persoonsgegevens door RB Werkt, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via 06 - 53305945 of 06 - 30322878 of via e-mail: info@rbwerkt.nl. Natuurlijk kun je ook schriftelijk reageren: RB Werkt, Duurswoldlaan 2, 9936 HA Farsum of persoonlijk op kantoor langskomen.

Gegevens van zakelijke relaties
Ook van onze zakelijke relaties die met ons samenwerken, verzamelen, verwerken en bewaren wij persoonsgegevens. Denk daarbij aan opdrachtgevers, leveranciers en afnemers van payrolling of werving & selectie diensten. Van hen verwerken wij namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.
In principe delen wij deze gegevens alleen met kandidaten die wij willen bemiddelen. Met andere instanties worden de gegevens niet gedeeld tenzij wij daartoe verplicht worden door wettelijke of fiscale bepalingen. Hierbij nemen wij alle nodige maatregelen om de persoonsgegevens van onze zakelijke relaties adequaat te beschermen.

RB Werkt is gevestigd in Farmsum en Spijkenisse, een onderdeel van de
Roseboom-groep, en is ingeschreven in het Handelsregister onder het nummer 74878352.
Contactgegevens:
E-mail : info@rbwerkt.nl
Telefoon : 06-53305945 
Website : www.rbwerkt.nl  
Postadres: Duurswoldlaan 2, 9936 HA Farmsum

Deze privacyverklaring is in juni 2019 opgesteld. Wij behouden ons het recht voor om de tekst hiervan aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen of wet- en regelgeving. Bezoek dus af en toe deze pagina om de tekst van de privacyverklaring nog eens te lezen.

RB Werkt gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.